Vindmølleplan

Læs om vores plan for vindmøller i kommunen.

Vi har lavet en strategi. Du finder et link til hele strategien i boksen "Mere info".

En del af strategien er at planlægge for 60 MW ny vindenergi inden 2030. Det svarer til planlægning for 20 vindmøller med en effekt på hver 3 MW og en højde på ca. 150 meter.

Disse møller vil kunne producere el til ca. 45.000 husstandes forbrug til lys og apparater om året. Det er altså noget, der batter i CO2-regnskabet!

Du finder også et link til vindmølleplanen i boksen 'Mere info'.

Sådan bruger du hjemmesiden

I menuen kan du se, at der er nogle undersider til denne side. De indeholder både generel information om proces og forskellige ordninger, der knytter sig til vindmølleprojekter.

Du kan også se i hvilke områder, vi for øjeblikket arbejder med planlægning for vindmøller.

dekorativt billede

Kontaktinfo

Helle Sørensen Møjbæk
Send e-mail til mikhm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.