Byfornyelse

Her finder du den strategi, vi har lagt for, hvordan vi vil forny byen fra 2017-2028.

Vi arbejder bredt med byfornyelse. Det gør vi ud fra en strategi, der gælder for årene 2017-2028. I strategien er der også en handlingsplan.

Det fremgår af Byfornyelsesloven, at vi som kommune kan arbejde med fire typer af byfornyelse:

  • Bygningsfornyelse (herunder nedrivning).
  • Områdefornyelse.
  • Friarealforbedring.
  • Kondemnering (herunder påbud om nedrivning).

Nogle af pengene til at forny byen kommer fra finansloven. Hvis du får tildelt penge, skal du som oftest selv (som kommune) bidrage med et beløb, der svarer til det, du får i støtte.

Dekorativt foto

Kontaktinfo

Lisbet Rørbæk Abildtrup
Arkitekt, Byplanlægger
Tlf.: 96288504
Send e-mail til beklr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.