Boligforsyningsplan

Her finder du vores plan for, hvordan vi sikrer forsyningen af boliger.

Hvert år laver byrådet en plan for forsyning af boliger, som rummer et skøn over de næste 12 års byggeri i vores kommune.

Boligforsyningsplanen omfatter de arealer der fremgår af Kommuneplan 2017-2028. Kommuneplanen indeholder også retningslinjer for udbygningstakten i de enkelte byer.

Byggeplads

Kontaktinfo

Mette Berggreen
By, Erhverv og Kultur
Tlf.: 96288511
Send e-mail til bekmb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.