Licitation

Her på siden finder du de kommunale landbrugsarealer, kommunen lige nu har i udbud. De er i udbud frem til 19. september kl. 8.30.

Kommunen udbyder 110,1 ha kommunalt ejede dyrkningsarealer i forpagtning fordelt på 23 aftaler. Forpagtningerne indgås for en periode på op til 5 år.

Herning Kommune udbyder 110,1 ha kommunalt ejede dyrknings- og græsarealer i forpagtning fordelt på 23 aftaler. Forpagtningerne indgås for en periode på op til 5 år. Det afgiftspligtige areal er, hvis intet andet er angivet, lig med forpagtningsarealet, inklusiv eventuelle grøfter, hegn, diger, markveje og så videre.

Arealerne kan drives i fri drift, dog med undtagelse af enkelte græsningsarealer.

Nærmere detaljer og særlige forhold for de enkelte arealer fremgår af licitationsmaterialet.

Økologisk drift

Herning Kommune tilbyder forlængelse af lejeperioden for arealer der dyrkes efter økologiske principper. Ved økologisk drift kan aftalen forlænges op til 7 år.


Er du interesseret i at byde ind på et areal, gælder der de betingelser, som er beskrevet under det enkelte areal samt indholdet i standardkontrakten, du indgår med Herning Kommune.

Se standardkontrakten, der gælder for aftalen.

Afgivelse af tilbud og minimumspris

Forpagtningstilbuddet skal være skriftligt og indeholde tilbud på forpagtningssum pr. hektar pr. år for det afgiftspligtige areal, dog minimum 1.900 kroner pr. hektar pr. år.

Der er ikke moms på jordlejen.

Der medfølger betalingsrettigheder svarende til det afgiftspligtige areal.
Tilbudsgiver må ikke have ubetalt forfalden forpagtningsafgift.

Tilbudsgiver må ikke have anden ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100.000 kroner.

Tro og Love erklæringen underskrives og vedlægges tilbuddet.

Print, udfyld og send tilbudsblanketten. 

Tro og Love erklæringen underskrives og vedlægges tilbuddet.

Send dit bud hertil

Tilbuddet skal være underskrevet og sendes eller afleveres til Herning Kommune Vej, Trafik og Byggemodning, så det er os i hænde senest torsdag 19. september 2019 kl. 08.30 med post (gerne i rød konvolut) eller pr. e-mail.

Alternativt afleveres tilbuddet personligt umiddelbart inden licitationen, som
afholdes på Enghavevej 10, Herning i lokale E0.14 Innovationsrum, torsdag
19. september 2019 kl. 14.00, under overværelse af de bydende der måtte
ønske det.

Kuvert eller mail mærkes tydelig "Licitation-landbrugsarealer".

Forpagtningen vil blive overdraget den højestbydende.

Kontaktpersoner

Erik Skibsted, e-mail: vtbes@herning.dk - 96 28 83 36
Anni K. Boi, e-mail: anni.boi@herning.dk - 96 28 80 17

Postadresse:
Herning Kommune, Teknik og Miljø
Rådhuset, Torvet
7400 Herning

Tilbud kan mailes på E-mail: vejplan.anlaeg@herning.dk - sidste frist 19. september 2019 kl. 8.30.


Kontaktinfo

Erik Skibsted
landinspektør
Tlf.: 96288336
Mobil: 24600467
Send e-mail til vtbes@herning.dk

Anni Kirstine Boi
Teknisk assistent
Tlf.: 96288017
Mobil: 24524510
Send e-mail til anni.boi@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.