Tilbage

Tillæg 39 til Herning Kommunes Spildevandsplan for Sunds

Nye regnvandsbassiner mm. i Sunds.
Høringsfristen udløber 12. november 2021

I Sunds skal der blandt andet laves nye regnvandsbassiner og et planlagt bassin skal flyttes. der skal desuden ske en række andre ændringer i spildevandsplanen.

Læs offentliggørelse af tillæg 39 efter foreløbig vedtagelse.

Se bilag 1 - tillæg 39 til spildevandsplan 2015-2025 for Sunds.

Se bilag 1.1 - kortbilag Sunds.

Se bilag 1.2 - udløbsskema Sunds.

Se bilag 1.3 - oplandsskema Sunds.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Sisse Redeker
Miljømedarbejder
Tlf.: 96 28 80 37
Send e-mail til miksr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.