Tilbage

§ 16a Miljøansøgning - Hedebyvej 4, Kibæk

Udkast til miljøgodkendelse af soproduktion.
Høringsfristen udløber 28. oktober 2021

På husdyrbruget er der søer og smågrise. Der foretages ingen ændringer i det eksisterende staldanlæg, ansøger ønsker godkendelse efter stipladsmodellen, hvilket medfører større fleksibilitet i produktionen.

I forbindelse med projektet etableres en ny gyllebeholder på 4000 m3. Den nye gyllebeholder samt de tre eksisterende gyllebeholdere overdækkes med telt.

Læs udkast til ny miljøgodkendelse på Hedebyvej 4, Kibæk.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Alice Irene Nielsen
Miljøsagsbehandler - landbrug
Tlf.: 96288021
Send e-mail til mikan@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.