Tilbage

Volsgård Avl og Opformering ApS på Trehøjevej 80, Ørnhøj, har søgt om en ny miljøgodkendelse

Ejer ønsker en ny miljøgodkendelse med byggeri.
Høringsfristen udløber 05. november 2021

Herning Kommune har udarbejdet et udkast til en ny godkendelse af eksisterende anlæg samt opførelse af en ny slagtesvinestald til opfedning af galtgrise, en ny gyllebeholder på 4000 m3 med teltoverdækning samt en fortank på 205 m3 med fast betonlåg.

Produktionsarealet udvides fra 1.304 m2 til 4.814 m2.

Der er anvendt luftrensning og gyllekøling som miljøteknologi i den nye slagtesvinestald.

Læs hele udkastet til miljøgodkendelsen for Trehøjevej 80, Ørnhøj.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.