Tilbage

Debatoplæg ved Tangsøparken i Hammerum

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG FORUD FOR PLANLÆGNING AF NYT BYUDVIKLINGSOMÅDE VED TANGSØPARKEN OG MILJØKONSEKVENSRAPPORT FOR ETABLERING AF SØ- OG FRITIDSLANDSKAB
Indsigelsfristen på denne sag udløber den 11. november 2021

Herning Kommune ønsker at igangsætte byudviklingen af et område ved Tangsøparken, i den sydlige del af Hammerum. Området
omfatter et areal på ca. 140 ha og ønskes udviklet til boliger, sø- og fritidslandskab, samt erhvervsområde.

Se Debatoplæg for Byudviklingsområde ved Tangsøparken

Annonce for Debatoplæg ved Tangsøparken i Hammerum

Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Mobil: 22439750
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.