Tilbage

Albækvej 45, 7400 Herning

Ejer af Albækvej 45, 7400 Herning, har søgt om §16a miljøgodkendelse til produktion af slagtesvin. Da der i ansøgt drift vil være plads til mere end 2.000 slagtesvin i staldene ad gangen, betyder det, at husdyrbruget bliver omfattet af reglerne for IE-husdyrbrug.
Høringsfrist udløber 07. oktober 2021

Ejer ønsker at ændre dyreholdets sammensætning, så der fremover ikke er produktion af søer og smågrise, men udelukkende slagtesvineproduktion.

I forbindelse med udvidelsen søges der om tilladelse til at opføre en ny slagtesvinestald, umiddelbart vest for den eksisterende slagtesvinestald.

Udkast §16a miljøgodkendelse Albækvej 45, 7400 Herning

Nogle ansøgninger medfører, at du kan komme med input og ideer til projektet, FØR vi går i gang med at behandle sagen.

Det vil fremgå af den enkelte sag, om der er tale om en 'input-fase'.

Fristen for at komme med input vil altid fremgå af den enkelte sag.


Kontaktinfo

Peter Raben Refsgaard
Miljøsagsbehandler husdyrbrug mm
Tlf.: 96288058
Send e-mail til peter.refsgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.