Tilbage

Åstedsforretning – udvidelse af Silkeborgvej.

For at lette trafikafviklingen i den østlige del af Herning, ønsker Herning Kommune at udvide Silkeborgvej mellem krydset med Golfvej og Åvænget og rundkørslen med tilslutningen af Birk Centerpark og Industrivej Nord.
Åstedsforretningen foregår 11. november 2021

Herning Kommune ønsker at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til at foretage denne udbygning.

Derfor afholdes åstedsforretning torsdag d. 11. november 2021.

Forretningen starter kl. 15.00 ved Silkeborgvej, ud for Silkeborgvej 128, 7400 Herning (Bauhaus).

Ejeren af de berørte ejendomme er indvarslet. Det drejer sig om Silkeborgvej 128 samt Sandgaardsvej 6, 8 og 10.

Se ekspropriationsplan del 1.

Se ekspropriationsplan del 2.

Se arealfortegnelsen for Silkeborgvej.

Se oversigtkort over ekspropriationen.

Proceduren ved ekspropriationen, lovhjemmel og klagemuligheder er beskrevet i Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer til vejformål  i Herning kommune.

Kontaktinfo

Steen Dahl Pedersen
Chefjurist/Afdelingsleder
Tlf.: 96282317
Mobil: 29101661
Send e-mail til steen.dahl.pedersen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.