Tilbage

Ejeren af Hodsagervej 71, Aulum ønsker en ny miljøgodkendelse

Ejeren ønsker at få en miljøgodkendelse til et fleksibelt kvæghold samt udvidelse af produktionsarealet på Hodsagervej 71, Aulum.
Høringsfristen udløber 13. december 2021

I forbindelse med miljøgodkendelsen ansøges der om etablering af en 2.800 m2 ny malkestald med et produktionsareal på ca. 2.500 m2, en ny kalvestald på 320 m2, en ny ensilageplads på ca. 1.250 m2 samt en udendørs mælketank på 40 m3 (12,5 meter høj).

Der opføres også en ny gyllebeholder (nr. 3) på 708 m2, der tidligere er anmeldt til Herning Kommune.

Læs udkastet til miljøgodkendelsen for Hodsagervei 71, Aulum.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.