Tilbage

Vistelhøjvej 2, 6933 Kibæk

Udkast §16a miljøgodkendelse Vistelhøjvej 2, 6933 Kibæk
Høringsfrist udløber 25. april 2021

Ejer af husdyrbruget på VIstelhøjvej 2, 6933 Kibæk har søgt Herning Kommune om en § 16a miljøgodkendelse (IE-slagtesvin).

Der ønskes omlægning fra stiplads til produktionsareal. I forbindelse med ansøgningen ønskes der etablering af et udeareal / verandaer til økologisk slagtesvin.

Læs udkastet her

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Raben Refsgaard
Miljøsagsbehandler husdyrbrug mm
Tlf.: 96288058
Send e-mail til peter.refsgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.