Tilbage

Annoncering af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Skive-Karup Å.

Aftalen omfatter både endags- og flerdagssejlads.
Fristen for at afgive tilbud er kl. 12 den 22. april 2021

 

Følgende kommuner udbyder koncessionen:

  • Holstebro Kommune
  • Herning Kommune
  • Skive Kommune
  • Viborg Kommune

Tidsplanen for koncessionen:

  • 8. april 2021 - Frist for afgivelse af spørgsmål
  • 22. april 2021 kl. 12 - Frist for afgivelse af tilbud
  • 26. april 2021 - Meddelelse om tildeling af koncessioner
  • 27. april 2021 - Underskrivning af koncessionskontrakter
  • 01. juni 2021 - Ikrafttræden

Læs selve annonceringen af koncessionsaftaler på udlejning af kanoer på Skive-Karup Å.

Læs bilaget for koncessionsaftalen.

Kontaktinfo

Kim Nees Iversen
Biolog
Natur og grønne områder (832331)

Tlf.: 96288145
Mobil: 24433140
Send e-mail til ngoki@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.