Tilbage

Tillæg 33 til spildevandsplanen

Tillægget laves på grund af krav i Statens Vandområdeplaner.
Høringsfristen udløber 04. maj 2021

Der skal ændres på 3 udløb til Hammerum Bæk så vi undgår udledning af spildevand.

Læs tillæg 33 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025.

Se offentliggørelsen af tillæg 33.

Se bilag 1.1 - kort tillæg 33.

Se bilag 1.2 - udløbsskema Hammerum.

Se bilag 1.3 - udløbsskema Gjellerup.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Trine Grud Fisker
miljøsagsbehandler
Tlf.: 96288098
Send e-mail til trine.fisker@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.