Tilbage

Sønderbæk - Høring af vandløbsprojekt

Herning Kommune har udarbejdet et forslag til et vandløbsprojekt i Sønderbæk på strækningen fra Videbækvej til udløbet i Rødding Å.
Høringsfristen udløber 29. april 2021

Projektet er et Vandområdeplans projekt og går ud på at genslynge et kort stræk og udlægge gydebanker og skjul for at forbedre gyde- og opvækstforhold for fisk.

Projektet er beskrevet i de vedlagte dokumenter.

Høringsbrev - vandløbsrestaurering Sønderbæk .

Projektbeskrivelse af restaureringsprojekt Sønderbæk  .

Forundersøgelse af restaureringsprojekt Sønderbæk .

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Michael Ermann Gramkow
Biolog
Natur og grønne områder (832331)

Tlf.: 96288084
Mobil: 26398992
Send e-mail til ngomg@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.