Tilbage

§ 16b miljøtilladelse, Vestergaardsvej 8A, Kibæk

Der søges om § 16b miljøtilladelse til kvægbruget uden at der skal bygges nyt.
Høringsfristen udløber 13. april 2021

Den nuværende husdyrproduktion på Vestergaardsvej 8A er en tilladelse til småkalve og kvier.

Nu vil ejer gerne have lov til igen at have malkekøer med opdræt på ejendommen.

Læs hele udkastet til miljøtilladelsen.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Miljø og Klima (887424)

Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.