Tilbage

Udkast til § 16a miljøgodkendelse Sandgårdvej 6

Der søges om et fleksibelt dyrehold i husdyrbrugets eksisterende staldbygning.
Høringsfristen udløber 30. juni 2021

Ansøger ønsker en miljøgodkendelse af eksisterende drift med et produktionsareal på 4.421 m2.

Læs udkast til miljøgodkendelse for Sandgårdvej 6, Haderup.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Christina Thorslev Petersen
Miljømedarbejder;Biolog
Miljø og Klima (887424)

Tlf.: 96288097
Send e-mail til mikcp@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.