Tilbage

Erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring

Lokalplan 41.E4.2 Erhverv på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring
Klagefristen på denne sag udløber den 11. november 2021

Formålet med denne lokalplan er at udlægge områdets anvendelse til erhverv samt til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper. 

Se Lokalplan for Erhvervsområde på Orebygårdvej 3-5 i Tjørring 

Se tillæg til kommuneplantillæg for området.

Annonce for lokalplan 41.E4.2

Du skal bruge Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.


Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Mobil: 22439750
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.