Tilbage

Centerområde på Torvet i Herning

Lokalplan 11.C4.9 for Centerområde på Torvet i Herning
Klagefristen på denne sag udløber den 11. november 2021

Det er lokalplanens formål at udlægge området til centerformål med torveareal og mulighed for etablering af restauration.

Lokalplanen skal muliggøre etablering af mindre tilbygninger til den eksisterende bebyggelse langs den østlige side af Torvet. 

Se Lokalplan for Centerområde på Torvet i Herning 

Annonce for lokalplan 11.C4.9

Du skal bruge Nævnenes Hus, hvis du vil sende en klage.

Her finder du en oversigt over alle nævn i Nævnenes Hus. 

Send din klage via Nævnenes Hus.

Du betaler et gebyr for at klage

Når du klager, skal du betale et gebyr. 

Klagen sendes til Herning Kommune, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune.

Klagen skal være tilgængelig for Herning Kommune i Klageportalen (det vil sige, at klager har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest på dagen for klagefristens udløb.

Hvis du ikke er tilfreds med afgørelsen og vil klage til domstolene, skal det ske senest seks måneder efter, du har fået afgørelsen. Læs mere under punktet 'anlæg en sag'.


Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Mobil: 22439750
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.