Tilbage

§16a miljøgodkendelse Asbækhedevej 8, 7490 Aulum

Udkast til §16a miljøgodkendelse for et lidt større produktionsareal.
Høringsfristen udløber 30. juni 2021

Eksisterende staldanlæg, gødningsopbevaringsanlæg og foderopbevaringsanlæg er uændrede.

Der tilbygges en forlængelse af den eksisterende kostald, så staldanlægget fremadrettet kan opfylde de dyrevelfærdsmæssige arealkrav, herunder skærpede krav fra Arla. Ejendommen drives økologisk.

Læs udkast til §16a miljøgodkendelse Asbækhedevej 8, 7490 Aulum.

Læs miljøkonsekvensrapport og ansøgning for sagen.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Charlotte Böttcher
Miljømedarbejder
Miljø og Klima (887424)

Tlf.: 96288069
Send e-mail til mikcb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.