Tilbage

Åstedsforretning – realisering af blå-grøn helhedsplan i Gødstrup Syd.

Planlægningen af byudvikling af området syd for det nye hospital i Gødstrup er i fuld gang. Det har skabt behov for, at der kan etableres regnvandsbassiner og klimasikringsanlæg til håndtering af regnvand fra området.
Åstedsforretningen foregår 01. juli 2021

Der er udarbejdet en blå-grøn helhedsplan for afledningen af regnvand for området. Ifølge den plan og lokalplanen for området skal regnvandsbassiner og klimasikringsanlæg placeres omkring Hundkær Bæk mellem Hilmar Sølunds Vej og Helstrupvej.

Herning Kommune ønsker at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder til at etablere disse anlæg.

Derfor afholdes åstedsforretning torsdag d. 1. juli 2021.

Forretningen starter kl 9.00 ved Helstrupvej, ca. 150 meter nordøst for indkørslen til Helstrupvej 53.

Ejerne af den berørte ejendom er indvarslet.

Anlæggets omfang på de enkelte ejendomme er beskrevet i arealfortegnelsen.

Du kan også se arealets omfang på ekspropriationsplanen.

Proceduren ved ekspropriationen, lovhjemmel og klagemuligheder er beskrevet i Vejledning og almindelige vilkår vedrørende ekspropriationer til vejformål i Herning kommune.

Kontaktinfo

Peter Vallentin
Jurist
Tlf.: 96282319
Send e-mail til peter.vallentin@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.