Tilbage

Hønnikeproduktion på Præstevejen 18, Sørvad søger om ny miljøgodkendelse

Ansøgeren ønsker den fleksibilitet, som følger ved at godkende staldanlægget efter stipladsmodellen.
Høringsfristen udløber 01. marts 2021

Projektet er ændret og sendes derfor ud i fornyet høring.

I forbindelse med miljøgodkendelsen ansøges om 205 m2 veranda der skal bygges på vestsiden af stald 3.
I stald 9 reduceres produktionsarealet med 844 m2.
I ansøgt drift reduceres det samlede produktionsareal således med 639 m2.

Ansøger har søgt om forskellige produktionsscenarier.

Læs hele udkastet til miljøgodkendelsen.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.