Tilbage

§ 15 afgørelse skift i dyretype, Mindelundvej 10A, Herning

Der ansøges om skift i dyretype indenfor slagtesvin.
Høringsfristen udløber 28. januar 2021

Det godkendte dyrehold bestående af 4.000 stk. slagtesvin (30-100 kg) ønskes ændret til 2.980 stk. slagtesvin (28-118 kg).

Læs hele udkastet til afgørelse om skift i dyretype.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.