Tilbage

Regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk

Lokalplan 33.E7.2 for Regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk
Indsigelsesfristen på denne sag udløber 08. april 2021

Det er lokalplanens formål at muliggøre etablering af et nyt hovedregnvandsbassin og forbassin, som skal håndtere hverdagsregn op til 5 års regn samt skabe et rekreativt grønt område ud mod Ny Gjellerupvej.
Lokalplanen skal ligeledes sikre mulighed for etablering af serviceveje fra Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej. Lokalplanens formål er ligeledes at sikre, at dele af området forbliver et grønt rekreativt område.

Se Lokalplan for Regnvandsbassiner ved Industrivej Nord og Ny Gjellerupvej i Birk 

Annonce for lokalplan 33.E7.2

Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Mobil: 22439750
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.