Tilbage

Regnvandsbassin ved Sports Alle i Vildbjerg

Lokalplan 81.R1.1 for Regnvandsbassin ved Sports Alle i Vildbjerg
Indsigelsesfristen på denne sag udløber 08. april 2021

Lokalplanens formål er at muliggøre etablering af et nyt regnvandsbassin langs Tranholm Bæk i Vildbjerg, hvor der er en eksisterende gravet sø, der fødes af
oppumpet grundvand. Lokalplanen skal ligeledes sikre mulighed for etablering af tilhørende servicevej fra Sports Alle.

Se Lokalplan for Regnvandsbassin ved Sports Alle i Vildbjerg

Annonce for lokalplan 81.R1.1

Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Mobil: 22439750
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.