Tilbage

Afventer vedtagelse: Erhvervsområde ved Nystedvej og Vesterholmvej i Herning

Lokalplan 12.E1.2 for Erhvervsområde ved Nystedvej og Vesterholmvej i Herning
indsigelsesfristen på denne sag udløber 08. april 2021

Det er lokalplanens formål at udarbejde en lokalplan for erhvervsområdet nord for Vesterholmvej. Lokalplanen vil give mulighed for etablering af erhverv i
miljøklasse 3-5 og detailhandel for særlig pladskrævende varer.

Se Lokalplan for Erhvervsområde ved Nystedvej og Vesterholmvej i Herning

Annonce for lokalplan 12.E1.2

Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Mobil: 22439750
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.