Tilbage

Tillæg 36 til Herning Kommunes Spildevandsplan

Spildevandsplanlægning af Løvbakkevej 19, Gullestrup.
Høringsfristen udløber 23. juni 2021

Læs tillæg 36 til Herning Kommunes spildevandsplan 2015-2025.

Se den offentlige høring af tillæg 36 for Gullestrup.

Se bilag 1.1 - oplandskort Gullestrup.

Se bilag 1.2 - udløbsskema Gullestrup.

Se bilag 1.3 - oplandsskema Gullestrup.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Sisse Redeker
Miljømedarbejder
Tlf.: 96 28 80 37
Send e-mail til miksr@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.