Tilbage

Restaurering af vandløbet Hesselbjerg Bæk

Offentliggørelse af projektbeskrivelse (8 uger).
Høringsfristen udløber 22. juni 2021

Ikast-Brande og Herning Kommuner ønsker at gennemføre følgende tiltag i det offentlige vandløb Hesselbjerg Bæk:

- Oprensning af sandaflejringer til regulativmæssig bund
- Etablering af to sandfang i vandløbet
- Udlægning af op til 8 gydebanker
- Udlægning af skjulesten på strækningen

Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i Hesselbjerg Bæk, ved at begrænse sandvandringen og udlægge groft materiale på strækningen.

Desuden bringes vandløbets skikkelse i overensstemmelse med den fastsatte i det gældende regulativ.

Høringsbrev - Vandløbsrestaureringsprojekt i Hesselbjerg Bæk.

Projektbeskrivelse af vandløbsrestaureringsprojekt i Hesselbjerg Bæk.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Annika Sundberg Lauridsen
Biolog
Natur og grønne områder (832331)

Tlf.: 96288087
Mobil: 24629954
Send e-mail til ngoal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.