Tilbage

Høring - Rørlægning af privat grøft og etablering af okkersø

Herning Kommune forventer at meddele tilladelse efter vandløbsloven samt planloven til rørlægning af privat grøft og etablering af okkersø på Grovevej 16, 7540 Haderup.
Høringsfristen udløber 24. maj 2021

Læs udkast til tilladelsen til rørlægning af privat grøft og etablering af okkersø.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Dagmar Hedvig Fog Bjerre
Biolog
Natur og grønne områder (832331)

Tlf.: 96288042
Mobil: 20971428
Send e-mail til ngodb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.