Tilbage

Ejeren af Vejelsigvej 2, Kibæk ønsker en ny miljøgodkendelse

Ansøgeren ønsker den fleksibilitet, som følger ved at godkende staldanlægget efter stipladsmodellen.
Høringsfristen udløber 08. oktober 2020

Slagtesvin og smågrise er opstaldet i de eksisterende bygninger, hvor de har adgang til et produktionsareal på i alt 3.409 m2.

Der bygges ikke nyt i forbindelse med ansøgningen, i stald 3 vil der fremover både være slagtesvin og smågrise i ansøgt drift (flexgruppe).

Læs udkastet til miljøgodkendelsen for Vejelsigvej 2, Kibæk.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.