Tilbage

Afgasset biomasse til landbrugsjord

Herning Kommune orienterer hermed om praksisændring i forhold til regulering af afgasset biomasse til landbrugsjord.
Sagen meddeles frem til 16. november 2020

Herning Kommune præciserer, at produkter der skal tilføres biogasanlæg i kommunen bliver reguleret efter affald til jord-bekendtgørelsen.

Derudover skal andelen af husdyrgødning og vegetabilsk biomasse fremover udgøre minimum 75 % af den afgassede biomasse målt på tørstofindholdet, hvis det skal udbringes som husdyrgødning.

Se offentliggørelse af praksisændring.

Kontaktinfo

Monica Klitgaard Hansen
Fagkoordinator
Tlf.: 96288054
Mobil: 22907433
Send e-mail til mikmk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.