Tilbage

Ejeren af Resenborgvej 5, Herning, ønsker en ny miljøgodkendelse

Der ansøges bl.a. om den fleksibilitet, som følger ved at godkende staldanlægget efter stipladsmodellen.
Høringsfristen udløber 09. november 2020

Der ansøges om en mindre udvidelse af produktionsarealet i form af en ny stald.

I forbindelse med miljøgodkendelsen ansøges der også om dybstrøelse til drægtige søer i et eksisterende halm- og foderhus nord for drægtighedsstalden.

Læs hele udkastet til miljøgodkendelsen.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.