Tilbage

Strækningstilladelse til vejforlængelse ved N O Hansensvej

Der skal laves en ny vej mellem Herning Kommune og Ikast-Brande Kommune. Vejen er udformet, så den i videst muligt omfang tager hensyn til natur og miljø.
21. november 2020

Den nye vej mellem N O Hansensvej i Herning og Bøgildvej i Ikast-Brande bliver anlagt, så natur og miljø sikres bedst muligt. Der er lavet en strækningstilladelse efter § 20 i naturbeskyttelsesloven, der beskriver, hvad der gøres for at sikre blandt andet dyr og planter. 

Det er ikke muligt at klage over tilladelsen.

Se strækningstilladelsen her

Kontaktinfo

Jette Kith Skovgaard
biolog
Tlf.: 96288036
Mobil: 40105705
Send e-mail til ngojs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.