Tilbage

Naturgenopretning ved Staulund Å og Feldborg Bæk

Høringsmateriale.
Høringsfristen udløber 26. januar 2021

Herning Kommune og Naturstyrelsen ønsker at lave naturgenopretning ved Feldborg Bæk og Staulund Å, på tidligere dambrugsarealer ved det nu nedlagte Staulund Dambrug.

Det gøres ved bl.a. genslyngning af ca. 500 meter af Feldborg Bæk, etablering af gydebanker, fjernelse af stemmeværker og udjævning af terræn på tidligere dambrugsarealer. Der skabes levesteder for en lang række dyrearter, i både den tørre og den våde natur, og derved mere biodiversitet.

Høringsbrev Staulund Å - Feldborg Bæk.

Skitseprojekt, naturgenopretning.

Bilag 1 - Oversigtskort.

Bilag 2 - Længdeprofil - Feldborg Bæk (nuværende).

Bilag 3 - Længdeprofil - Staulund Å (nuværende).

Bilag 4 - Tværprofiler - Feldborg Bæk (nuværende).

Bilag 5 - Tværprofiler - Staulund Å (nuværende).

Bilag 6 - Projekttiltag Feldborg Bæk.

Bilag 7 - Projekttiltag Staulund Å.

Bilag 8 - Længdeprofil - Feldborg Bæk (scenarie).

Bilag 9 - Længdeprofil - Staulund Å (scenarie).

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Kim Nees Iversen
Biolog
Natur og grønne områder (832331)

Tlf.: 96288145
Mobil: 24433140
Send e-mail til ngoki@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.