Tilbage

Produktionstilpasning på Stradevej 1, Sørvad

Anmeldelse af at køerne producere mere mælk end der er godkendelse til.
Høringsfristen udløber 25. november 2020

På kvægbruget er mælkeydelsen steget udover hvad der er godkendt i miljøgodkendelsen. Derfor søges der om godkendelse til den stigende mælkeydelse. Der er ingen ændringer i dyrehold og der bygges ikke nyt.

Læs udkastet til afgørelsen for Stradevej 1, Sørvad.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Louise Lindegaard Weinreich
Miljømedarbejder, Agronom
Tlf.: 96288079
Send e-mail til mikll@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.