Tilbage

Miljøgodkendelse - Thorupvej 35, Sunds

Foroffentlighed af ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktion.
Kom med dit input til sagen frem til 30. november 2020

Ansøger søger om miljøgodkendelse, da man ønsker den fleksibilitet, som følger ved at godkende staldanlægget efter stipladsmodellen. Der produceres slagtesvin i 3 stalde på ejendommen.

Der bygges ikke nye stalde eller gyllebeholdere i forbindelse med denne ansøgning.

Læs indledning på sagsbehandlingen for miljøgodkendelsen til Thorupvej 35, Sunds.

Læs miljøkonsekvensrapport for sagen.

Nogle ansøgninger medfører, at du kan komme med input og ideer til projektet, FØR vi går i gang med at behandle sagen.

Det vil fremgå af den enkelte sag, om der er tale om en 'input-fase'.

Fristen for at komme med input vil altid fremgå af den enkelte sag.


Kontaktinfo

Alice Irene Nielsen
Send e-mail til mikan@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.