Tilbage

Ejeren af Løgagervej 4 ønsker ny miljøtilladelse

Ejer af svinebruget ønsker at udvide dyreholdet i eksisterende byggeri.
Høringsfristen udløber 04. december 2020

 

Ejer ønsker at udvide sin so-produktion. Udvidelsen sker i eksisterende stalde.

Der søges om opførsel af en karantænestald på 40 m2. Karantænestalden er placeret væk fra eksisterende stalde, da de nyindkøbte dyr skal holdes isoleret indtil, der er taget to gange blodprøver i leverandør besætning.

Der bygges ikke nye stalde eller gyllebeholdere i forbindelse med udvidelsen.

Læs udkast til miljøtilladelse for Løgagervej 4, Sørvad.

Læs supplerende oplysninger til sagen for Løgagervej 4, Sørvad.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Louise Lindegaard Weinreich
Miljømedarbejder, Agronom
Tlf.: 96288079
Send e-mail til mikll@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.