Tilbage

Revurdering af godkendelse til Varmecentral Nord

Der er indledt en revurdering efter miljøbeskyttelseslovens § 41 af Varmecentral Nord, Krarupsvej 3,Herning.
Ved interesse, kontakt os inden 20. april 2020

Enhver har ret til at se og kommentere ansøgningsmaterialet og sagens akter i øvrigt. Ansøgningsmaterialet vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, så snart vi har modtaget anmodning derom. Kommentarer til ansøgningsmaterialet skal indgives senest den 20. april 2020.

Man kan også bede om at få tilsendt udkastet til afgørelsen, når det foreligger. Kommentarer til udkastet skal indsendes til kommunen inden 2 uger, fra det er modtaget.

Se offentliggørelse om indledning af revurdering for Varmecentral Nord.

Kontaktinfo

Susanne Andrup Kristensen
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288066
Send e-mail til miksu@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.