Tilbage

Reetablering af gangbro over Rind Å, nedre del

Broen er moden til udskiftning og i forbindelse med oversvømmelse i februar 2020 er broen ødelagt.
Høringsfristen udløber 10. april 2020

Broen er en del af Rind Å stien som har udgangspunkt ved den gamle skovridergård i Birkebæk Plantage og går til Arnborg by og videre ad kirkestien til Hjemstavnshuset.

Se høringsbrevet for reetablering af gangbro over Rind Å.

Se ansøgningen for reetablering af gangbro over Rind Å.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Annika Sundberg Lauridsen
Biolog
Tlf.: 96288087
Mobil: 24629954
Send e-mail til ngoal@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.