Tilbage

Tillæg 1 til §16a miljøgodkendelse Troelstrupvej 10, 7490 Aulum

Der ønskes opført en ny stald
Høringsfristen på denne sag udløber 08-04-2020 08. april 2020

Der ønskes opført en ny stald, gulvtype: fast, drænet gulv, på ca. 72 x 32 m. Derudover ønskes der en kælvningsafdeling med dybstrøelse. Ny bebyggelse sker i tilknytning til eksisterende bygningsmasse, se bilag 1, figur 1. Det samlede produktionsareal bliver på 5206 m2.

Udkast til tillæg 1 til miljøgodkendelse, til husdyrbruget på Troelstrupvej 10, 7490 Aulum

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Raben Refsgaard
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288058
Send e-mail til peter.refsgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.