Tilbage

Ejeren af Voulundgårdvej 18, Herning ønsker at udvide husdyrbruget

Ejeren ønsker at udvide produktionen med nye tilbygninger til de eksisterende stalde
Høringsfristen udløber 15. april 2020

Der er tale om opførelse af en 1.230 m2 poltestald og en 872 m2 gyltestald.

2 eksisterende gyllebeholdere bliver overdækket med teltdug, så ejendommens 4 gyllebeholdere alle bliver med teltoverdækning.

Læs udkast til miljøgodkendelse for Voulundgårdvej 18, Herning.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.