Tilbage

Ejeren af Ollinghedevej 12, Kibæk ønsker en ny miljøgodkendelse

Ansøger ønsker en godkendelse i eksisterende anlæg, men sådan at produktionen kan foretages med mest mulig fleksibilitet, dog med en uændret drift på et produktionsareal til smågrise og slagtesvin svarende til i alt 2.117 m2.
Kom med dit input frem til 09. april 2020

Ejendommens samlede drift, forbrug og lagerkapacitet af foder og husdyrgødning vil ikke påvirkes af denne godkendelse, der alene omfatter eksisterende og uændret drift.

Læs indledning af sagsbehandling for Ollinghedevej 12, Kibæk.

Læs den miljøtekniske redegørelse for Ollinghedevej 12, Kibæk.

Nogle ansøgninger medfører, at du kan komme med input og ideer til projektet, FØR vi går i gang med at behandle sagen.

Det vil fremgå af den enkelte sag, om der er tale om en 'input-fase'.

Fristen for at komme med input vil altid fremgå af den enkelte sag.


Kontaktinfo

Pernille Kjeldsen
Fagkoordinator
Tlf.: 96 28 80 53
Mobil: 21 17 94 98
Send e-mail til mikpk@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.