Tilbage

Ejeren af husdyrbruget på Herningvej 81, Haderup ønsker en ny miljøgodkendelse

Husdyrbruget skal revurderes i år, men ansøger har i stedet valgt at ansøge om en ny miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens §16a.
Kom med dit input frem til 03. april 2020

En ny miljøgodkendelse efter §16a medfører, at der stilles vilkår om produktionsarealet på staldanlægget, men at der ikke fastsættes en produktionstilladelse til antal dyr, eller krav om eksempelvis ind- og afgangsvægt.

Der sker ingen udvidelse af dyreholdet eller opførelse af nye bygninger i forbindelse med ansøgningen.

Læs indledning af sagsbehandling for Herningvej 81, Haderup.

Nogle ansøgninger medfører, at du kan komme med input og ideer til projektet, FØR vi går i gang med at behandle sagen.

Det vil fremgå af den enkelte sag, om der er tale om en 'input-fase'.

Fristen for at komme med input vil altid fremgå af den enkelte sag.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.