Tilbage

Forlægning af del af Hesselvigvej, Skarrild

Herning Kommune er blevet søgt om tilladelse til forlægning af del af Hesselvigvej ud for Hesselvigvej 7, Skarrild.
Høringsfristen udløber 17. august 2020

Strækningen på ca. 550 meter ligger ud for ejendommen Hesselvigvej 7, Skarrild. Det omtalte vejstykke vil blive forlagt i en blød bue mod syd gennem skoven.

Begrundelsen for forlægning af omtalte vejstykke er ønsket om fredeliggørelse omkring ejendommens bygninger.

Læs høringsbrevet om forlægning af Hesselvigvej, Skarrild.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Jesper Enggaard Jensen
Vej, Trafik og Byggemodning
Tlf.: 96 28 83 31
Mobil: 20779502
Send e-mail til vtbjj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.