Tilbage

Ejeren af Trehøjevej 18, Vildbjerg ønsker at bygge en silo til kornafgrøder

Siloens diameter er 14,6 meter og totalhøjden er 13,4 meter.
Høringsfristen udløber 03. juli 2020

Stålsiloen er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbruget.

Læs udkast til afgørelse for Trehøjevej 18, Vildbjerg.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Charlotte Böttcher
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288069
Send e-mail til mikcb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.