Tilbage

Ejeren af Nygårdsvej 6, Sdr. Felding ønsker en ny miljøgodkendelse

Ansøger ønsker en godkendelse af eksisterende uændret drift på et produktionsareal til slagtesvin, svarende til i alt 2.251 m2.
Høringsfristen udløber 27. juli 2020

I dag skal slagtesvinene typisk være en del tungere, og med denne godkendelse efter stipladsmodellen åbnes der op for en fleksibilitet på netop dette område.

Det vil betyde, at der fremadrettet kan produceres slagtesvin til den størrelse slagteriet kræver. Antal producerede slagtesvin afhænger af produktivitet og antal m2 produktionsareal.

Læs udkast til miljøgodkendelse for Nygårdsvej 6, Sdr. Felding.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.