Tilbage

Ejeren af Herningvej 81, Haderup ønsker en ny miljøgodkendelse

Den nye godkendelse medfører vilkår om produktionsarealet på staldanlægget og ikke en fastsat produktionstilladelse til antal dyr eller krav om fx ind- og afgangsvægt.
Høringsfristen udløber 22. juli 2020

Der sker ingen udvidelse af dyreholdet eller opførelse af nye bygninger i forbindelse med ansøgningen. 

Læs udkast til miljøgodkendelse for Herningvej 81, Haderup.

Når vi har lavet et udkast til en afgørelse, eller forslag til et tillæg til kommuneplan eller spildevandsplan, hvor vi skal orientere personer eller foreninger, sender vi udkastet eller forslaget i høring.

I fasen, hvor udkastet eller forslaget er i høring, kan du gøre os opmærksom på noget, vi har overset, ikke har tænkt på eller noget, der ikke er til at forstå. Du kan også gøre indsigelse, hvis der er noget, du ikke er enig i.

Fristen for at blive hørt afhænger af, hvad det er for en lov, der ligger bag. Du kan altid se på den enkelte sag, hvornår fristen for at blive hørt udløber.


Kontaktinfo

Peter Lindhard Birch
Miljømedarbejder
Tlf.: 96288078
Send e-mail til mikpb@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.