Tilbage

§ 16b miljøtilladelse, Thorupvej 47

Slagtesvineproduktionen på Thorupvej overgår til ny tilladelse efter produktionsareal.
Klagefristen på denne sag udløber 27-07-2020 23. juli 2020

Ejer af husdyrbruget på Thorupvej 47, 7451, Sunds har søgt Herning Kommune om en § 16b miljøtilladelse.

Ansøger ønsker at udnytte muligheden for at få størst muligt fleksibilitet, det giver med hensyn til antal producerede slagtesvin per sti-plads, og ikke mindst afgangsvægten.

Bygningerne 2, 3 og 4 udtages af produktionen. Det betyder, at der vil være en mindre slagtesvineproduktion fremrettet, end den nuværende. Der foretages ikke ændringer i bygningerne.

§ 16b miljøtilladelse, Thorupvej 47

Kontaktinfo

Peter Raben Refsgaard
Miljøsagsbehandler
Tlf.: 96288058
Send e-mail til peter.refsgaard@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.