Tilbage

Blandet bolig og erhvervsformål ved Møllegade, Gl. Landevej og Skolegade i Herning Herning+

Planforslagene har været i høring fra den 12. marts 2020 til den 4. juni 2020. Planforslagene er igen i høring fra den 1. juli 2020 til den 13. august 2020, i forbindelse med borgermøde den 1. juli 2020. Lokalplan 12.BL5.3 Blandet bolig og erhvervsområde ved Møllegade, Gl. Landevej og Skolegade i Herning, Herning +
Indsigelsesfristen på denne sag udløber 13. august 2020

Lokalplanens formål er at give mulighed for at udvikle en del af sygehusgrunden i Herning til nye anvendelser i form af blandet bolig- og erhvervsbebyggelse samt offentlige formål. Området skal omdannes til et levende og aktivt bymiljø.

Se Lokalplan for Blandet bolig og erhvervsområde ved Møllegade, Gl. Landevej og Skolegade i Herning, Herning +

Se tillæg til kommuneplantillæg for området.

Se Miljøkonsekvensrapport

Se Miljørapport

Brev om forlænget høring

Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.