Tilbage

Herningsholmskolen ved Sjællandsgade i Herning

Lokalplan 12.OF9.1 Herningholmskolen ved Sjællandsgade i Herning
Indsigelsesfristen på denne sag udløber 10. september 2020

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelse af en nyt byggeri til Herningsholmskolen. Områdets anvendelse skal derfor fortsat være udlagt til offentlige formål som skole, institutioner samt idræts- og fritidsfaciliteter.

Se Lokalplan for Herningholmskolen ved Sjællandsgade i Herning

Se tillæg til kommuneplantillæg for området.

Annonce for lokalplan 12.OF9.1

Kontaktinfo

Jette Vennevold
Teknisk Designer
Tlf.: 96288542
Send e-mail til bekje@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.